Välkommen till våra hemsidor!

Kaffe

Både bakade kaffebönor och gröna kaffebönor kan sorteras av Techik Color Sorters, som noggrant kan sortera och avvisa gröna och tomma kaffebönor från bakade kaffebönor.

Techik färgsorterare:
Föroreningssortering:
Bakade kaffebönor: gröna kaffebönor (gula och bruna), förkolnade kaffebönor (svarta), tomma och trasiga bönor.
Gröna kaffebönor: sjukdomsfläck, rost, tomt skal, trasiga, makulära
Sortering av maligna föroreningar: klump, stenar, glas, tygbitar, papper, cigarettfimpar, plast, metall, keramik, slagg, kolrester, vävt påsrep, ben.

Techik röntgeninspektionssystem:
Inspektion av främmande kroppar: sten, glas, metall bland kaffebönor.

Techik Intelligent produktionslinje:
Techik Color Sorter + Intelligent röntgeninspektionssystem syftar till att hjälpa dig att uppnå 0 orenheter med 0 arbete.

Kaffelösning