Välkommen till våra hemsidor!

Sojaböna

Föroreningar i frysta sojabönor och frysta sojabönor kan sorteras med Techik optisk sorteringsmaskin.

Techik färgsorterare:
Föroreningssortering:
Frysta sojabönor: gula sojabönor, sniglar, edamame-skidor och stjälkar.
Frysta sojabönskidor: heterofärgade sojabönskidor, trasiga och stjälkade sojabönor.
Sortering av maligna föroreningar: klump, stenar, glas, tygbitar, papper, cigarettfimpar, plast, metall, keramik, slagg, kolrester, vävt påsrep, ben.

Techik röntgeninspektionssystem:
Inspektion av främmande kroppar: plast, gummi, trästolpe, sten, lera, glas, metall.
Inspektion av föroreningar: sojabönskidor, sniglar och sojabönstång kan inspekteras från sojabönor;tomma sojabönor och sojabönskidor med stam kan avvisas.

Techik Intelligent produktionslinje:
Techik Color Sorter + Intelligent röntgeninspektionssystem syftar till att hjälpa dig att uppnå 0 orenheter med 0 arbete.